Aroka Sp. z o.o. - zakład pracy chronionej

AROKA Sp. z o.o. jest zakładem pracy chronionej.

Spółka prowadzi działalność od marca 2005 r. Nasze usługi świadczymy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw ościennych.

Z tytułu prowadzonej działalności firma posiada polisę na wartość 1.000.000 PLN.